ביונד טיים אחזקות בע”מ – (בהסדר נושים)

מצ”ב דוח עדכון ובקשה לחלוקת דיבידנד שני

(יום שלישי, 17 בינואר, 2022)

מצ”ב החלטה  בבקשה לחלוקת דיבידנד שני

(יום שלישי, 17 בינואר, 2022)

מצ”ב בקשה לתשלום שכר טרחת הנאמנים כפי שהוגשה בתיק פר”ק 9280-10-17

(יום שלישי, 8 בספטמבר, 2020)

מצ”ב דו”ח עדכון מטעם הנאמנים להסדר הנושים, כפי שהוגש במסגרת פר”ק 9280-10-17

(יום שני, 6 ביולי, 2020)

מצ”ב דו”ח עדכון מטעם הנאמנים להסדר הנושים, כפי שהוגש במסגרת פר”ק 9280-10-17

(יום ראשון, 2 בפברואר, 2020)

 

שתף:

שלח לנו הודעה