טופז אמנות המטבח בע״מ

מצ”ב החלטה – בקשה למתן הוראות בעניין חיסול חברה ושחרור מנהל מיוחד מתפקידו- 24.7.20

מצ”ב בקשה למתן הוראות בעניין חיסול חברה ושחרור מנהל מיוחד מתפקידו- 23.7.20

מצ”ב החלטה – דוח סופי מטעם המנהל המיוחד ובקשה לתשלום דין קדימה למוסד לביטוח לאומי מיום 25.6.20

מצ”ב דוח סופי מטעם המנהל המיוחד ובקשה לתשלום דין קדימה למוסד לביטוח לאומי מיום 14.5.20

מצ”ב בקשה למתן הוראות – בעניין שכר טרחה סופי למנהל המיוחד – מיום 14.5.20

מצ”ב החלטה – בקשה למתן הוראות – בעניין שכר טרחה סופי למנהל המיוחד – מיום 14.5.20

(אוגוסט 2020 יום ראשון)

מצ”ב החלטה מיום 2.11.2015 ודו”ח מספר 5 מטעם המנהל המיוחד ובקשות למתן הוראות

(יום שני, 2nd נובמבר 2015)

החלטה מיום 2.11.2015 על דוח מספר 5 מטעם המנהל המיוחד ובקשות למתן הוראות דוח מספר 5 מטעם המנהל המיוחד ובקשות למתן הוראות הודעה פרטנית לנושים תימסר בשבועות הקרובים

מינוי עו”ד בן ארצי כמנהל מיוחד לנכסי חורי

(יום ראשון, 12th אפריל 2015)

ביום 9.3.2015 מונה עו”ד מוטי בן-ארצי כמנהל מיוחד לנכסיו של מר דניאל חורי, בעל השליטה בחברות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק) וספייס תעשיות רהיטים בע”מ (בפירוק). העתק צו המינוי כפי שהתקבל במשרדנו מצ”ב להודעה זו. משרדנו ממשיך בהליכי הפירוק של …

« להמשך

צווי פירוק קבועים לטופז ו-ספייס וכן דוגמא לטופס הגשת תביעת חוב

(יום שני, 8th ספטמבר 2014)

בהתאם להחלטת בית-המשפט המחוזי בנצרת (כב’ השופט עאטף עיילבוני), ביום 7.9.2014 ניתן צו פירוק קבוע לחברות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק) וספייס תעשיות רהיטים בע”מ (בפירוק) ועוה”ד גיא גיסין מונה כמנהל מיוחד של החברות. בהמשך להחלטות בית המשפט ולפרסומים קודמים, …

« להמשך

הודעה מטעם המפרק הזמני – הגשת תביעות חוב על ידי נושי החברות

(יום ראשון, 22nd יוני 2014)

המפרק הזמני של החברות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק) וספייס תעשיות רהיטים בע”מ (בפירוק) (להלן וביחד: “החברות”) מתכבד להודיע לכלל נושי החברות אשר טרם הגישו תביעות חוב מטעמם, כי הינם מוזמנים לשלוח בדואר רשום תביעת חוב לידי המפרק הזמני, וזאת …

« להמשך

הודעה מאת המפרק הזמני בעניין דיון בבקשת הפירוק ומינוי מפרק קבוע לחברה

(יום שלישי, 27th מאי 2014)

עו”ד גיא גיסין, המפרק הזמני של חברות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק זמני) וספייס תעשיות רהיטים בע”מ (בפירוק זמני) מתכבד להודיע בזאת כי הדיון בבקשת הפירוק ומינוי מפרק קבוע לחברה נדחה על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת (כב’ הש’ עיילבוני). …

« להמשך

הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד – טופז וספייס

(יום ראשון, 23rd מרץ 2014)

להלן הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד של החברות טופז אומנות המטבח בע”מ וספייס תעשיות רהיטים בע”מ (בפירוק זמני). לפרטים נוספים ניתן לפנות באמצעות דוא”ל: inbar@gissinlaw.co.il

הודעה ללקוחות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק זמני) מיום 3.3.2014

(יום שני, 3rd מרץ 2014)

שלום רב,

במענה לפניותיכם למשרדנו, המפרק הזמני של החברה מבקש להודיע ללקוחות כי ביום 26.2.2014 הגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת דו”ח מס’ 2 מטעמו, במסגרתו הודיע המפרק הזמני לבית המשפט כי בנסיבות הקיימות אין אפשרות מעשית להחזיר את החברה לפעילות מלאה כ”עסק חי” ו/או למכור את כל פעילותה As Is. זאת, הן בשל היעדר מימון הדרוש להפעלה; הן בשל היעדר כדאיות כלכלית עבור משקיעים פוטנציאליים; והן לנוכח אובדן הערך הכלכלי של חלק ניכר מתיק הלקוחות, שלא ניתן לייצר עבורם מטבחים בפרק הזמן המתחייב. העתק דו”ח מס’ 2 של המפרק הזמני והחלטת בית המשפט מצורפים כנספח 1.

מטבחי טופז – דו”ח ראשוני

(יום שני, 17th פברואר 2014)

מצ”ב דו”ח ראשוני אשר הוגש מטעם המפרק הזמני לידי בית המשפט ביום 13.2.2014 דוח ראשוני – מטבחי טופז

הודעה מאת מפרק הזמני – 9.2.2014

(יום ראשון, 9th פברואר 2014)

עוה”ד גיא גיסין, המפרק הזמני לחברות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק זמני) וספייס תעשיות רהיטים בע”מ (בפירוק זמני) מבקש להודיע ללקוחות החברות שהזמינו מטבחים אשר טרם סופקו, כי הוא מנהל בימים אלה מגעים אינטנסיביים למען ייצור המטבחים בעבור אותם לקוחות והשלמתם בפרק זמן סביר ובאיכות הראויה …

טופז אומנות המטבח בע”מ – פירוק זמני

(יום שלישי, 4th פברואר 2014)

ביום 3.2.2014 הורה בית המשפט המחוזי בנצרת על מינויו של עו”ד גיא גיסין כמפרק זמני לחברות שלהלן: טופז אומנות המטבח בע”מ, ח.פ 514141753 ספייס תעשיות רהיטים בע”מ, ח.פ. 513939405

על מנת לאפשר טיפול מהיר, יעיל ומסודר בכל ציבור לקוחות החברה, ספקיה ונושיה השונים נבקשכם להעביר אלינו את פרטי בקשתכם על פי שלוש קבוצות:

לקוחות ששילמו בגין מטבחים או ציוד נלווה ורוצים לקבל את הציוד מהחברות – נבקש לקבל פרטים על הסכום ששולם, מה נדרש לספק ומה מועדי האספקה על פי הקבלן.

לקוחות ששילמו ולא רוצים לקבל את הציוד או פנו לספקים אחרים – נבקש לדעת כמה שולם והאם ישנה יתרה בלתי מסולקת.

נושים אחרים של החברות, עובדים או ספקיה – גובה החוב ובגין מה.

שתף:

שלח לנו הודעה