תשואה 10

ביום 3 בינואר 2012 אושר הסדר נושים לחברת תשואה 10 בע”מ (להלן: “החברה”) על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (להלן: “ההסדר”) וכן אושר מינויו של עו”ד גיא גיסין כנאמן להסדר הנושים של החברה (להלן: “הנאמן להסדר”).

בהתאם להסדר, התשלומים למחזיקי אגרות החוב השונים של החברה (סדרה א’, ב’ ו – א’, ח”ש, ניירות ערך 1104413; 1104421; 1119411) (להלן: “מחזיקי אגרות החוב”) יבוצעו שלא דרך המסלקה אלא באמצעות קופת ההסדר.

לפרטים אודות ההסדר ניתן לראות את הקבצים הרצ”ב, כדלקמן:

בקשה 20 בקשה 21 | דוח הסדר

 לאור המפורט בהסדר, אנו צופים כי חלוקת ביניים של “דיבידנד פירוק ראשוני” לנושים תהיה בסביבות חודשים יוני-יולי 2012.

שתף:

שלח לנו הודעה