צו פירוק חברת גרנד סנטר בע”מ מיום 16.12.2014

(יום שני, 5th ינואר 2015,גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות ברח’ דיזנגוף בע”מ)

רצ”ב צו פירוק חברת גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות מרח’ דיזנגוף בע”מ (בקשה מס’ 26), מיום 16.12.2014: החלטה על בקשה דחופה למתן הוראות לחידוש הליכי הפירוק מיום 16.12.2014

דוח ראשוני מטעם המנהל המיוחד ובקשה דחופה למתן הוראות

(יום שני, 5th ינואר 2015,גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות ברח’ דיזנגוף בע”מ)

רצ”ב דוח ראשוני מטעם המנהל המיוחד ובקשה דחופה למתן הוראות (בקשה מס’ 41), כפי שהוגש ביום 31.12.2014. דוח ראשוני מטעם המנהל המיוחד ובקשה דחופה למתן הוראות (ללא נספחים) מיום 31.12.2014

שתף:

שלח לנו הודעה