דו”ח עדכון מס’ 7 מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן הוראות לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר נושים לחברות

מצ”ב דו”ח עדכון מס’ 7 מטעם בעל התפקיד לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים לחברות, על נספחיו.

שתף:

שלח לנו הודעה