מפגש הסבר עם רוכשי היחידות

לבקשת רוכשי היחידות במלון “סוהו אילת” – יכנס בעל התפקיד מפגש הסבר נוסף לרוכשי היחידות, בו יתנו נציגי בעל התפקיד פרטים נוספים אודות ההליכים המתנהלים בפני בית המשפט וישיבו בצורה מסודרת על שאלות הנוכחים. במפגשים לא תתקבלנה החלטות כלשהן והיעדרות מהם לא תפגע או תגרע מזכויות רוכשי היחידות אשר יגישו את תביעת החוב.

מפגש ההסבר יקבע ביום 7.8.2017 בשעה 17:30  במועדון הדיירים-

רחוב פנחס המאירי 37, פתח תקווה

שתף:

שלח לנו הודעה