ישאל- החלטה מיום 2.1.2014: חלוקה כמבוקש

בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי בהמשך לבקשה אשר הוגשה מטעמו ביום 28.10.2013, לביצוע חלוקת דיבידנד ראשוני לנושי החברה וכן לפסיקת שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד בהתאם להוראות הסדר הנושים, נעתר היום בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת בעל התפקיד כאמור, והכל כמפורט בקובץ להלן:

 בקשה 53 – החלטה מיום 2114- חלוקה כמבוקש.

שתף:

שלח לנו הודעה