הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א’) של חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי (בהסדר נושים)

מצ”ב הודעה  בדבר זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א’)

שתף:

שלח לנו הודעה