הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אג”ח (סדרות א’ ו-ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א) ו- (סדרה ב) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

שתף:

שלח לנו הודעה