הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו – (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב סדרות א’-ב’ של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

שתף:

שלח לנו הודעה