מצ”ב סאני- החלטה על הודעת עדכון ובקשה למתן הוראות- מיום 22.7.2021

מצ”ב סאני אלקטרוניקה -החלטה על בקשה למתן הוראות וחלוקה לנושים בלתי מובטחים מיום 20.7.2021

מצ”ב בקשה למתן הוראות – חלוקה לנושים בלתי מובטחים – + אסמכתא מיום 2072021

תוצאות הצבעת נושי קופת הסדר הנושים של סאני אלקטרוניקה בע”מ

(יום שני, 26th ספטמבר 2016)

בהמשך להודעה על זימון אסיפת נושי קופת הסדר הנושים של חברת סאני אלקטרוניקה בע”מ (“החברה”) אשר התפרסמה ביום 8.9.2016, מתכבד בזאת עוה”ד גיא גיסין, בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה להודיע כי ביום 14.9.2016 התכנסה אסיפת הנושים כאמור וכי ההצבעה בנושאים אשר עמדו על סדר יומה, הסתיימה

זימון לאסיפת נושים

(יום חמישי, 8th ספטמבר 2016)

בהתאם להוראות הסדר הנושים שאושר לחברת סאני אלקטרוניקה בע”מ ביום 4.5.2015 (כבוד הנשיא השופט איתן אורנשטיין, פר”ק 38585-11-12), מתכבד בזאת עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן להסדר נושים בחברה (להלן: “בעל התפקיד”), להודיע כי ביום 14.9.2016 בשעה 11:00 יקיים בעל קיים בעל התפקיד במשרדו, ברחוב הברזל 38B (קומה 6) בתל אביב, אסיפת נושי קופת ההסדר לצורך עדכון הנושים וקבלת החלטות בהתאם לסעיף 9.15 להצעת הסדר הנושים.

 

עו”ד גיא גיסין מונה כבעל תפקיד סאני אלקטרוניקה בע”מ

(יום שני, 14th דצמבר 2015)

ביום 17.7.2014 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את את עו”ד גיא גיסין כבעל תפקיד זמני. ביום 4.5.2015 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את הסדר הנושים.

שתף:

שלח לנו הודעה