תוצאות הצבעת נושי קופת הסדר הנושים של סאני אלקטרוניקה בע”מ

בהמשך להודעה על זימון אסיפת נושי קופת הסדר הנושים של חברת סאני אלקטרוניקה בע”מ (“החברה”) אשר התפרסמה ביום 8.9.2016, מתכבד בזאת עוה”ד גיא גיסין, בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה להודיע כי ביום 14.9.2016 התכנסה אסיפת הנושים כאמור וכי ההצבעה בנושאים אשר עמדו על סדר יומה, הסתיימה, והכל כמפורט בקובץ הרצ”ב.

שתף:

שלח לנו הודעה