זימון לאסיפת נושים

בהתאם להוראות הסדר הנושים שאושר לחברת סאני אלקטרוניקה בע”מ ביום 4.5.2015 (כבוד הנשיא השופט איתן אורנשטיין, פר”ק 38585-11-12), מתכבד בזאת עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן להסדר נושים בחברה (להלן: “בעל התפקיד”), להודיע כי ביום 14.9.2016 בשעה 11:00 יקיים בעל התפקיד במשרדו, ברחוב הברזל 38B (קומה 6) בתל אביב, אסיפת נושי קופת ההסדר לצורך עדכון הנושים וקבלת החלטות בהתאם לסעיף 9.15 להצעת הסדר הנושים כפי שפורסמה ביום 2.2.2015 (מס’: אסמכתא: 2015-01-023428

שתף:

שלח לנו הודעה