בית המשפט נעתר לבקשה להגשת תביעות נגד בעלי השליטה ונושאי משרה לאור ממצאי חקירות נסיבות קריסת החברה

בהמשך להודעת הנאמן להסדר נושים מיום 21.2.2013 בדבר הגשת דו”ח אודות חקירות הנאמן להסדר ובקשה למתן הוראות, מתכבד הנאמן להסדר נושים להודיע כי ביום 4.4.2013 התקבלה במשרדי הנאמן להסדר החלטת בית המשפט (כבוד סגנית הנשיאה, השופטת אלשיך) לפיה נעתר בית המשפט לבקשת הנאמן להסדר להתיר לו, נוכח ממצאי החקירות, להתחיל בגיבוש תביעות כנגד בעלי השליטה, נושאי המשרה בחברה וגורמים נוספים מעורבים.

שתף:

שלח לנו הודעה