הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) (“הנאמנים”) של  תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של החברה (“מחזיקי אגרות החוב”), בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיים ביום שלישי ה- 29 באוקטובר 2013, בשעה 10:00, ב”בית הרמטיק” ברח’ הירקון 113 (קומה 6) תל אביב(“האסיפה”).

תשואה 10 -זימון אסיפת מחזיקים

שתף:

שלח לנו הודעה