תשואה 10 – בקשה למתן הוראות (מספר 31)

ביום 27.6.2012 הגיש הנאמן להסדר בקשה למתן הוראות (בקשה מספר 31).

לאשר לנאמן להסדר הנושים של החברה לקבל את בקשת אפסווינג קפיטל בע”מ – בעלת השליטה בגילאון, לפרוס את יתרת התשלום המגיע לקופת הסדר הנושים (כפי שאושרה ע”י בית המשפט ביום 8.3.2012) בגין רכישת השלד הבורסאי של החברה, כך שתשלום יתרת התמורה יושלם בתוך כ-90 יום ובתוספת ריבית.

לצפייה בבקשה מספר 31 לחץ כאן.

שתף:

שלח לנו הודעה