תשואה 10 בע”מ – בקשות למתן הוראות

ביום 25.6.2012 הגיש הנאמן להסדר שתי בקשות למתן הוראות לבית המשפט:

1. בקשה למתן הוראות – לפטור את הנאמן להסדר מתשלום דיבידנד של פירוק בגין אגרות חוב המצויות באחזקת חברת הבת של החברה (בקשה מספר 28). לעיון בבקשה מספר 28 לחץ כאן.

2. בקשה דחופה למתן הוראות – לאשר לנאמן להסדר לחתום על כלל הטפסים הנדרשים לצורך פירוקה מרצון של החברה בת לרבות על תצהיר כושר פירעון, תוך הסתייגות, כי אין בחתימתו כדי להטיל עליו אחריות אישית באשר לאמור בטפסים הנ”ל (בקשה מספר 30). לעיון בבקשה מספר 30 לחץ כאן.

שתף:

שלח לנו הודעה