צו פירוק קבוע ל-MLC ו-CMFI

עו”ד גיסין, בתפקידו כמפרק הזמני של החברות מתכבד להודיע כי ביום 31.3.2016 התקיים דיון בבקשת הפירוק של החברותאמ.

אל.סי- השקעות בע”מ (בפירוק) ח.פ 514460278 ו-סי.אמ.אפ.איי. ניהול פיננסי והשקעות בע”מ (בפירוק) ח.פ 515175115.

במסגרת זו הורה בית המשפט המחוזי בבאר שבע על מתן צו פירוק קבוע לחברות ומינוי עו”ד גיא גיסין כמנהל מיוחד. על נושי החברות להגיש תביעת חוב למשרדי המנהל המיוחד או למשרדי כונס הנכסים הרשמי בבאר שבע בתוך 6 חודשים ממועד מתן צו הפירוק כאמור.

העתק צו פירוק קבוע MLC והעתק צו פירוק קבוע CMFI מצורפים.

שתף:

שלח לנו הודעה