בהתאם להסדר הדיוני שהושג בין הצדדים לתיק פר”ק 54945-04-15, בקשת בעל התפקיד למתן הוראות לחיוב המשיבים בנזקי החברה, הוגשה ככתב תביעה במסגרת הליך חדש

  1. ביום 7.6.2017, הושג הסדר דיוני בין הצדדים לתיק פר”ק 54945-04-15 בית משפט מחוזי תל אביב, על פיו, בין היתר (בכפוף לאמור בהסדר), בעל התפקיד הנאמן לקופת הסדר הנושים ובעלי המניות של ג’ולקס שוקי הון בע”מ (להלן: “בעל התפקיד”), יגיש את הבקשה למתן הוראות ככתב תביעה במסגרת הליך חדש, ותגובות המשיבים בתיק כפי שהוגשו ישמשו ככתבי הגנה.

  2. בהתאם להוראות ההסדר הדיוני, ביום 27.12.2018, הגיש בעל התפקיד לבית המשפט המחוזי בת”א מחלקה כלכלית תיק 57334-12-17  את הבקשה למתן הוראות כתביעה עצמאית

העתק של ההסדר הדיוני מצ”ב לפרסום הנ”ל;

העתק החלטת בית המשפט המאשרת את ההסדר הדיוני מצ”ב לפרסום הנ”ל;

העתק של כתב התביעה (ללא נספחים)  כפי שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב מחלקה כלכלית מצ”ב לפרסום הנ”ל.

שתף:

שלח לנו הודעה