הארכת תוקף צו הקפאת ההליכים לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ עד ליום 1.1.2018

על פי החלטת בית המשפט מיום 27.11.2017, הוארך צו הקפאת ההליכים לחברת סוהו אילת השקעות עד ליום 1.1.2018. ובהתאם, ובהמשך להזמנה  להציע הצעות ביחס לנכס, המועד להציע הצעות הוארך עד ליום  14.12.2017. מצ”ב החלטה מיום 27.11.2017

שתף:

שלח לנו הודעה