הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 40051 חלקה 1 מגרשים 9 ו-10 ברחוב הספן 1 באילת, בשם “בית האורן” או “סוהו אילת”

בתוקף תפקידו כנאמן לגיבוש ואישור הסדר הנושים לחברות הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק זמני) ח.פ. 515297745 וסוהו אילת השקעות בע”מ (בהקפאת הליכים) ח.פ. 515274678, פרסם בעיתונות בעל התפקיד על פי צו מיום 15.6.2017 של כב’ השופט חגי ברנר, מודעה לציבור להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 40051 חלקה 1 מגרשים 9 ו-10 ברחוב הספן 1 באילת, בשם “בית האורן” או “סוהו אילת” או חלק מהן (להלן: “המודעה”).

המודעה פורסמה בעיתונות בתפוצה ארצית ביום חמישי 9.11.2017 וביום ראשון 12.11.2017. כמו כן, המודעה תפורסם בעיתונות בתפוצה מקומית באזור אילת ביום שישי 17.11.2017.

נוסח המודעה מצ”ב

שתף:

שלח לנו הודעה