דו”ח עדכון מטעם בעל התפקיד מיום 13.7.2017

ביום 13.7.2017 הגיש בעל התפקיד דו”ח עדכון מטעמו ובו עדכן, בין היתר, כדלקמן:

  1. על פעולות שננקטו לגיבוש וקידום הסדר נושים לחברות

  2. ניהול שוטף של הנכס הידוע כמלון “סוהו אילת”

  3. הליכים משפטיים שננקטו במסגרת תיקי הפר”ק.

מצ”ב דוח מיום 13.7.2017

שתף:

שלח לנו הודעה