הודעה לרוכשי היחידות במלון “סוהו אילת”

בהמשך להודעת בעל התפקיד בדבר הגשת בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 והזמנה להגיש תביעות חוב, מתכבד בעל התפקיד לפרסם בזאת לציבור רוכשי היחידות במלון “סוהו אילת” טפסי תביעות חוב לדוגמא.

  1. טופס תביעת חוב לדוגמא לחברת הים האדום ניהול מלונות בעמ (בפירוק זמני) – חברת הניהול

  2. טופס תביעת חוב לדוגמא לחברת סוהו אילת השקעות בעמ (בהקפאת הליכים) – חברת הנכס, לשעבר: די אנד ג’י השקעות נדל”ן בע”מ

למען הסדר הטוב יובהר, כי הטפסים לעיל הינם דוגמא בלבד ובעל התפקיד שומר על זכותו לבדוק ולהכריע בכל תביעת חוב לגופה על בסיס המידע והמסמכים שיצורפו אליה. לפיכך, אין באמור בטפסים הנ”ל כדי לחייב את בעל התפקיד לקבל את תביעות החוב.

את הטפסים יש למלא ולשלוח למשרדנו בצירוף חתימת אימות של עו”ד עד ליום 31.7.2017לבקשת נציגות רוכשי היחידות יקיים בעל התפקיד מספר מפגשי הסברה עם רוכשי היחידות – מועדים יפורסמו בהמשך.

שתף:

שלח לנו הודעה