הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים)

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 25.10.2017 בבקשה מס’ 70, במסגרתה אישר בית המשפט את בקשת בעל התפקיד, הנאמן להסדר הנושים של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לחלוקת דיבידנד הרביעי.

להלן הודעת הנאמן למחזיקי אגרות החוב

שתף:

שלח לנו הודעה