הודעה למחזיקים על ביצוע חלוקת דיבידנד פירוק ראשון – ישאל אמלט

בהמשך להודעת בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) בדבר חלוקת הדיבידנד הראשונית שבוצעה על ידו לכלל נושי החברה, מצ”ב דיווח מטעם אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ – הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה, אודות תשלום למחזיקי אגרות החוב בצירוף הודעה (רולינג) שהתקבלה מטעם מס הכנסה, והכל כמפורט להלן:

ישאל אמלט 9 3 2014 – רולינג

הודעה למחזיקים על ביצוע החלוקה

שתף:

שלח לנו הודעה