ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) – חלוקת דיבידנד שני

בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי בהמשך לבקשה אשר הוגשה מטעמו ביום 12.3.2014, לביצוע חלוקת דיבידנד שני לנושי החברה, נעתר ביום 30.3.2014 בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת בעל התפקיד כאמור,

והכל כמפורט בקובץ להלן:

בקשה 59 – החלטה מיום 30314 – אישור החלוקה

בקשה למתן הוראות (בעניין חלוקת דיבידנד ביניים שני לנושי החברה) – כפי שהוגש

שתף:

שלח לנו הודעה