ישאל – בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

ביום 8 ביולי 2013 אושר הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (להלן: “החברה”) על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (להלן: “ההסדר”) וכן אושר מינויו של עו”ד גיא גיסין כנאמן להסדר הנושים של החברה (להלן: “הנאמן להסדר”).

בהתאם להסדר, התשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרה ה’) נייר ערך מס’ 1102854 (להלן: “מחזיקי אגרות החוב”) יבוצעו שלא דרך המסלקה אלא באמצעות קופת ההסדר.

לפרטים אודות ההסדר ניתן לראות את הקבצים המצ”ב, כדלקמן:

בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות החלטת בית המשפט מיום 8 ביולי 2013

שתף:

שלח לנו הודעה