בקשה לביצוע חלוקת דיבידנד שני (וסופי) ופסיקת שכ”ט למפרק

בקשה לביצוע חלוקת דיבידנד שני (וסופי) ופסיקת שכ”ט למפרק דוח פעילות ובקשה למתן הוראות מיום 17112015 החלטה במד דיינמיקס מיום 21122015 חלוקת דיבידנד

שתף:

שלח לנו הודעה