תשלום שני להסדר

מצורף בזאת הודעת עדכון ובקשה למתן הוראות מטעם בעל התפקיד כפי שהוגשה ביום 18.12.2017 וכן החלטת בית המשפט הנכבד מיום 18.12.2017.

שתף:

שלח לנו הודעה