דו”ח עדכון מס’ 6

מצורף בזאת דוח עדכון מס 6 מטעם בעל התפקיד ובקשה לביצוע תשלום לנושים הבלתי מובטחים כפי שהוגש ביום 28.8.2017 וכן מצ”ב החלטה לדוח העדכון מיום 1.9.2017.

שתף:

שלח לנו הודעה