און ליין מאסטר בע”מ (בפירוק), מרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ (בפירוק), ר.י. רימון ניהול והשקעות בע”מ (בפירוק)

_____________________________________________________________________________________________________________________

מצ”ב פסק דין מתאריך 20.7.20 בדבר ביטול הליך פשיטת הרגל של החייבים ניקול ישר ורונן אילן 20.07.2020 

(יום חמישי (23.07.2020

________________________________________________________________________________

  מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 28.02.2020 על ” דוח עדכון מטעם בעל התפקיד ביחס לחברות ולחייבים ובקשה למתן הוראות” במסגרת פר”ק  624-04-17 

(יום ראשון (01.03.2020

 

______________________________________________________________________________ 

מצ”ב דוח עדכון מטעם המנהל המיוחד אשר הוגש לבית המשפט מיום 28.02.2020    

(יום ראשון 01.03.2020)

______________________________________________________________________________

 

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 23.2.2020 הדוחה את הדיון בבקשת המנהל המיוחד לביטול  הליכי פש”ר כנגד החייבים, כפי שניתנה במסגרת פש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול  ישר (בפש”ר

(יום ראשון, 23 בפברואר, 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 5.1.2020 על “הודעת עדכון מטעם הנאמן בקשר עם מידע חדש אודות התנהלותו החמורה של החייב” כפי שניתנה במסגרת פש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום ראשון, 5 בינואר, 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 1.1.2020 על “הודעת עדכון מטעם הנאמן בקשר עם מידע חדש אודות התנהלותו החמורה של החייב” כפי שניתנה במסגרת פש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום רביעי, 1 בינואר, 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב “הודעת עדכון מטעם הנאמן בקשר עם מידע חדש אודות התנהלותו החמורה של החייב”, כפי שהוגשה ביום 31.12.2019 במסגרת פש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום שלישי, 31 בדצמבר, 2019)

______________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 3.12.2019 על “התנגדות הנושות לבקשה לביטול הליך הפש”ר של החייבים”, כפי שהוגשה ביום 2.12.2019 במסגרת הליך פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום שלישי, 3 בדצמבר, 2019)  

______________________________________________________________________________

מצ”ב “התנגדות הנושות לבקשה לביטול הליך הפש”ר של החייבים”, כפי שהוגשה ביום 2.12.2019 במסגרת הליך פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום שני, 2 בדצמבר,2019)  

______________________________________________________________________________

מצ”ב “תשובת הנאמן לתגובות החייבים לבקשה לביטול הליכי פש”ר”, כפי שהוגשה ביום 1.12.2019

במסגרת פש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום ראשון, 1 בדצמבר, 2019)  

______________________________________________________________________________

מצ”ב “תגובת החייב לבקשה לביטול הליכי פש”ר”, כפי שהוגשה ביום 22.10.2019 במסגרת פש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר

(יום שלישי, 22 באוקטובר, 2019)

______________________________________________________________________________

מצ”ב “תגובת החייבת לבקשה לביטול הליכי פש”ר”, כפי שהוגשה ביום 11.10.2019 במסגרת  פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום ראשון, 13 באוקטובר, 2019) 

______________________________________________________________________________

  מצ”ב “הודעת הבהרה מטעם הנאמן לנכסי החייבים”, כפי שהוגשה ביום 18.9.2019 במסגרת הפש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר

(יום רביעי, 18 בספטמבר, 2019)  

______________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 11.9.2019 ב”בקשה לביטול הליכי פש”ר (לרבות דו”ח חקירה מפורט מטעם הנאמן בפש”ר)”, כפי שניתנה  במסגרת הפש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר).

(יום רביעי, 11 בספטמבר, 2019)

______________________________________________________________________________

מצ”ב בקשה לביטול הליכי פש”ר (לרבות דו”ח חקירה מפורט מטעם הנאמן בפש”ר), כפי שהוגשה ביום 9.9.2019 במסגרת הפש”ר 32941-04-17 רונן אילן (ישר) (בפש”ר) ו- פש”ר 32890-04-17 ניקול ישר (בפש”ר).

(יום שני, 9 בספטמבר, 2019)

______________________________________________________________________________

הודעה על אסיפת נושים ראשונה של החברות 

(יום ראשון, 22 באוקטובר, 2017)

———————————————————————————————————————————————————————-

לאור צו הפירוק שניתן לחברות שבכותרת (ראו הודעת המנהל המיוחד מיום 20.7.2017, ביום 25.2.2018 בשעה 12:30 תתקיים אסיפת הנושים הראשונה לחברות: [1] און ליין מאסטר בע”מ; [2] מרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ;

ביום 21.2.2018 בשעה 12:30 תתקיים אסיפת הנושים הראשונה לחברת ר.י. רימון ניהול והשקעות בע”מ.

צו פירוק לחברות

(יום חמישי, 20 ביולי, 2017)

———————————————————————————————————————————————————————-

ביום 20.7.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופטת לושי- עבודי) צו פירוק לחברות ר.י. רימון נהול והשקעות בע”מ ח.פ. 513269753, און ליין מאסטר בע”מ ח.פ. 515565224 ומרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ ח.פ. 512670936 (להלן: “החברות”) ועו”ד גיא גיסין מונה כמנהל זמני לחברות. להלן צו הפירוק של החברות:

הודעה ללקוחות החברות

(יום רביעי, 23 במאי, 2017)

———————————————————————————————————————————————————————-

ביום 18.5.2017 אישר בית המשפט את מכירת מערכות החברות והמידע המצוי עליהן, לרבות זכויות האחסון, התפעול והניהול של אתרי הלקוחות לחברות: ג’נסיס מיתוג ופרסום בע”מ ושירותי ענן. הרכישה נקיה מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא, משכון או זכות צד שלישי כלשהם. …

הזמנה להציע הצעות לרכישת ציוד משרדי ומיחשוב, שרתים, רשימת לקוחות ומוניטין ופורטל ושם המתחם “Mamy.co.il”

(יום ראשון , 9 באפריל, 2017)

———————————————————————————————————————————————————————-

עו”ד גיא גיסין בתוקף תפקידו כמפרק זמני של חברת ר.י. רימון ניהול והשקעות בע”מ, מרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ ואון ליין מאסטר בע”מ (בפירוק) מזמין להציע הצעות לרכישת ציוד משרדי ומיחשוב, שרתי החברות, רשימת לקוחות ומוניטין, כמו גם פורטל ושם המתחם ” “Mamy.co.il.

צווי פירוק זמני לחברות ר.י. רימון נהול והשקעות בע”מ, און ליין מאסטר בע”מ ומרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ

(יום חמישי, 6 באפריל, 2017)

———————————————————————————————————————————————————————-

ביום 5.4.2017 לאחר הדיון בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו ניתן צו פירוק זמני לחברות ר.י. רימון נהול והשקעות בע”מ, מרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ, און ליין מאסטר בע”מ, ועו”ד גיא גיסין מונה כמפרק הזמני.

שתף:

שלח לנו הודעה