צו פירוק זמני לחברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ

ביום 14.5.2017 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב’ השופט חגי ברנר) צו פירוק זמני לחברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (ח.פ. 515297745) (להלן: “החברה”) ועו”ד גיא גיסין מונה כמפרק זמני של החברה. להלן צו פירוק זמני.

בהתאם להחלטתו של בית המשפט צו הפירוק הזמני יהפוך לצו פירוק קבוע בתוך 45 יום, ככל שלא תוגש בקשה אחרת.

כל המעוניין והרואה עצמו נושה של החברה מתבקש להגיש למשרדי הכונס הרשמי (עם העתק למשרדנו) תביעת חוב ערוכה בטופס המצ”ב בצירוף כל המסמכים הרלוונטים להוכחת החוב, לרבות הסכמי התקשרות, חשבוניות, המחאות מחוללות וכיוצ”ב.

שתף:

שלח לנו הודעה