עו”ד גיא גיסין ועו”ד גיל אורן מונו כמפרקי הוד מגדלי על (1993) בע”מ

ביום 9.12.2013 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את עוה”ד גיא גיסין וגיל אורן (ממשרד יגאל ארנון ושות’) כמפרקים זמניים של החברה. ביום 9.4.2014 נכנס לתוקפו צו הפירוק הקבוע וביום 23.10.2014 מונו עוה”ד גיא גיסין וגיל אורן כמפרקים קבועים של החברה. העתק צו הפירוק הזמני מצורף להלן. העתק צו הפירוק הקבוע מצורף להלן.

שתף:

שלח לנו הודעה