עו”ד גיא גיסין ועו”ד רועי אייז מונו כמפרקי חבס שיכון דן בע”מ

ביום 4.12.2013 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על פירוק החברה ועוה”ד גיא גיסין ורועי אייז (ממשרד ליפא מאיר ושות’) מונו כמפרקים זמניים לחברה. ביום 19.3.2014 ניתן צו פירוק קבוע לחברה וביום 26.4.2015 מונו עוה”ד גיא גיסין ורעי אייז כמפרקים קבועים. העתק צו הפירוק הזמני מצורף להלן. העתק צו הפירוק הקבוע מצורף להלן.

שתף:

שלח לנו הודעה