עו”ד גיא גיסין ועו”ד רועי אייז מונו כמפרקי חבס קרדיט בע”מ

ביום 11.12.2013 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על פירוק החברה עוה”ד גיא גיסין ורועי אייז (ממשרד ליפא מאיר ושות’) מונו כמפרקים זמניים. ביום 19.3.2014 ניתן צו הפירוק קבוע לחברה וביום 27.4.2015 מונו עוה”ד גיא גיסין ורועי אייז כמפרקים קבועים. העתק צו הפירוק הזמני מצורף להלן. העתק צו הפירוק הקבוע מצורף להלן.

שתף:

שלח לנו הודעה