עו”ד גיא גיסין ועו”ד גיל אורן מונו כמפרקי חבס השקעות (1960) בע”מ

ביום 2.10.2013 הוגשה בקשה לפירוקה של חברת חבס השקעות (1960) בע”מ, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 3.10.2013 מונו עוה”ד גיא גיסין ועוה”ד גיל אורן (ממשרד יגאל ארנון ושות’) כמפרקים זמניים. דיווחים שוטפים מפורסמים על ידי המפרקים באתר המגנ”א בכתובת. העתק צו הפירוק הזמני מצורף להלן.

שתף:

שלח לנו הודעה