בקשה למתן הוראות

עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של חברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת כי ביום 11.9.2017 הגיש בעל התפקיד בקשה למתן הוראות בעניין תשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד ו- בעניין חלוקת דיבינד ביניים רביעי לנושי החברה 

שתף:

שלח לנו הודעה