הודעה על החלפת הנאמן למחזיקי אגרות החוב

עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של חברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת כי ביום 3.1.2017 קיבל את הודעת חברת אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ על כך שהתקבלו האישורים הדרושים להחלפתה בתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה. מהמועד הנ”ל תשמש חברת משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע”מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב של החברה. ניתן ליצור קשר עם הנאמן בטלפון 03-6380632.

שתף:

שלח לנו הודעה