הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים)

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 16.3.2016 בבקשה מס’ 66, במסגרתה אישר בית המשפט את בקשת בעל התפקיד, הנאמן להסדר הנושים של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לחלוקת דיבידנד שלישי.

להלן הודעת הנאמן למחזיקי אגרות החוב בצירוף רולינג מס

שתף:

שלח לנו הודעה