הודעה מטעם בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים

בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) (להלן ובהתאמה: “החברה” ו – “בעל התפקיד”) מתכבד לדווח בזאת כי ביום 9.2.2016 הגיש בעל התפקיד לבית המשפט הנכבד בקשה למתן הוראות בעניין בענייןתשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד.  בקשה לפסיקת שכר טרחה מיום 9.2.2016

שתף:

שלח לנו הודעה