הודעה על הגשת תביעה נגד בעלי שליטה, נושאי משרה ודירקטורים לשעבר בתשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

( תגיות:תשואה 10 )

עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) מבקש להודיע על דבר הגשת תביעה נגד בעלי השליטה, נושאי המשרה, דירקטורים וצדדים שלישיים נוספים בין היתר לפי עילות סעיפים 373-374 לפקודת החברות. רצ”ב העתק כתב התביעה (ללא נספחים) בת”א 19560-02-14 גיסין נ’ שמש ואח’.

כתב התביעה הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב לאחר קבלת אישור להגשתו מחוץ לתיק הפירוק ובהסכמת כונס הנכסים הרשמי.

לצפייה בכתב התביעה.

שתף:

שלח לנו הודעה