חבס השקעות (1960) בע”מ

עו”ד גיא גיסין ועו”ד גיל אורן מונו כמפרקי הוד מגדלי על (1993) בע”מ

(יום חמישי, 3rd דצמבר 2015)

ביום 9.12.2013 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את עוה”ד גיא גיסין וגיל אורן (ממשרד יגאל ארנון ושות’) כמפרקים זמניים של החברה. ביום 9.4.2014 נכנס לתוקפו צו הפירוק הקבוע וביום 23.10.2014 מונו עוה”ד גיא גיסין וגיל אורן כמפרקים קבועים של החברה.

עו”ד גיא גיסין ועו”ד רועי אייז מונו כמפרקי חבס שיכון דן בע”מ

(יום חמישי, 3rd דצמבר 2015)

ביום 4.12.2013 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על פירוק החברה ועוה”ד גיא גיסין ורועי אייז (ממשרד ליפא מאיר ושות’) מונו כמפרקים זמניים לחברה. ביום 19.3.2014 ניתן צו פירוק קבוע לחברה וביום 26.4.2015 מונו עוה”ד גיא גיסין ורעי אייז (ממשרד ליפא מאיר ושות’) כמפרקים זמניים לחברה.

עו”ד גיא גיסין ועו”ד רועי אייז מונו כמפרקי חבס קרדיט בע”מ

(יום חמישי, 3rd דצמבר 2015)

ביום 11.12.2013 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על פירוק החברה עוה”ד גיא גיסין ורועי אייז (ממשרד ליפא מאיר ושות’) מונו כמפרקים זמניים. ביום 19.3.2014 ניתן צו הפירוק קבוע לחברה וביום 27.4.2015 מונו עוה”ד גיא גיסין ורועי אייז כמפרקים קבועים.

עו”ד גיא גיסין ועו”ד גיל אורן מונו כמפרקי חבס השקעות (1960) בע”מ

(יום שלישי, 1st דצמבר 2015)

ביום 2.10.2013 הוגשה בקשה לפירוקה של חברת חבס השקעות (1960) בע”מ, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 3.10.2013 מונו עוה”ד גיא גיסין ועוה”ד גיל אורן (ממשרד יגאל ארנון ושות’) כמפרקים זמניים.

שתף:

שלח לנו הודעה