הודעה על חלוקה (פדיון סופי אג”ח א’)

(22 בדצמבר 2021)

דוח עדכון (מס’ 9) ובקשה לחלוקה דיבידנד סופי לנושי החברה

(23 בנובמבר 2021)

דוח עדכון (מס’ 8) השלמת הסדר נושים

(19 בדצמבר 2018)

  (הודעת עדכון בעניין חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי (בהסדר נושים

(יום שלישי, 4 בדצמבר, 2018 )

בקשה דחופה בהסכמת הכנר למתן הוראות לחלוקת כספים וכן החלטת בית המשפט הנכבד

(יום רביעי, 28 בנובמבר, 2018 )

בקשה דחופה בהסכמה למתן תוקף של פסק דין למתווה להשלמת הסדר נושים וכן החלטת בית המשפט הנכבד

(יום שני, 26 בנובמבר, 2018 )

הודעה בדבר זימון אסיפת נושים (מצ”ב כתב הצבעה כנספח להודעה זו) אשר תתקיים ביום שלישי, ה- 20.11.2018

(יום ראשון, 18 בנובמבר, 2018 )

הודעה בדבר זימון אסיפת נושים שתתקיים ביום רביעי, ה-14.11.2018

(יום ראשון, 11 בנובמבר, 2018 )

הצעת הרוכשת להשלמת הסדר החוב, מיום 6.11.2018

(יום ראשון, 11 בנובמבר, 2018 )

הודעה בדבר זימון אסיפת נושים

( באוגוסט 2018, יום רביעי 29 )

החלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.7.2018 המאשרת את הסכם הגישור עם לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע”מ במסגרת תיק תא”ק 34412-06-12

( ביולי 2018, יום ראשון 23 )

.בקשה וכן החלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.7.2018 המאשרת את השלמת הסדר הנושים בדרך של פירעון מוקדם

( ביולי 2018, יום ראשון 23 )

בקשה דחופה בהסכמה להשלמת הסדר נושים בדרך של פירעון מוקדם והחלטת בית המשפט הנכבד בנושא

( ביוני 2018, יום ראשון 24 )

הודעה בדבר זימון אסיפת נושים

( ביוני 2018, יום ראשון 10 )

הודעה בדבר זימון אסיפת נושים

(יום חמישי, 10th מאי 2018)

הצעת הרוכשת בעניין הסדר הנושים של החברה

(יום חמישי, 10th מאי 2018)

הודעה בדבר שינוי מועד האסיפה

(יום שלישי 6th פברואר 2018)

הודעה בדבר שינוי מועד האסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א’) של חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי (בהסדר נושים)

זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים ​

(יום שלישי, 30th ינואר 2018)

הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א’) של חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי (בהסדר נושים)

בקשה למתן הוראות בהסכמת הכנ”ר

(יום שני, 29th ינואר 2018)

מצורף בזאת בקשה למתן הוראות בהסכמת הכנ”ר, כפי שהוגשה ביום 28.1.2018 לבית המשפט המחוזי בתל אביב וכן מצ”ב החלטה לבקשה מיום 28.1.2018

תשלום שני להסדר

(יום חמישי, 21rst דצמבר 2017)

מצורף בזאת הודעת עדכון ובקשה למתן הוראות מטעם בעל התפקיד כפי שהוגשה ביום 18.12.2017 וכן החלטת בית המשפט הנכבד מיום 18.12.2017.

דו”ח עדכון מס’ 6

(יום רביעי, 13th ספטמבר 2017)

מצורף בזאת דוח עדכון מס 6 מטעם בעל התפקיד ובקשה לביצוע תשלום לנושים הבלתי מובטחים כפי שהוגש ביום 28.8.2017 וכן מצ”ב החלטה לדוח העדכון מיום 1.9.2017.

דו”ח עדכון מס’ 5 מטעם בעל התפקיד

(יום שלישי, 4th אפריל 2017)

מצורך בזאת דו”ח עדכון מס’ 5 מטעם בעל התפקיד, כפי שהוגש ביום 4.4.2017, לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

דו”ח עדכון מס’ 4 מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן הוראות בהסכמת הכנ”ר

(יום רביעי, 7th דצמבר 2016)

מצורך בזאת דו”ח עדכון מספר 4 מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן הוראות בסכמת הכנ”ר, כפי שהוגש ביום 4.12.2016, לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

דו”ח ביניים מספר 3

(יום חמישי, 26th מאי 2016)

מצורף בזאת דו”ח ביניים מספר 3 ובקשה למתן הוראות, כפי שהוגש על ידי בעל התפקיד לביצוע הסדר הנושים במערכת “נט המשפט” ביום 26.5.2016. דו”ח ביניים מספר 3 ובקשה למתן הוראות

שתף:

שלח לנו הודעה