סוהו אילת השקעות בע”מ (בפירוק) ו- הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק)

מצ”ב הודעת עדכון מטעם בעל התפקיד והחלטת בית המשפט

(1.2.2023)

      ____________________________________________________________________________________

מצ”ב דוח עדכון מטעם בעל התפקיד והחלטת בית המשפט

(30.1.2023)

      ____________________________________________________________________________________

מצ”ב דוח עדכון מטעם המנהל המיוחד, בקשה מס’ 77 בתיק פר”ק 44644-10-18

(יום שני 31 בינואר 2022)

____________________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט לפיה הדיון בבקשה מס’ 44 ידחה ליום 24.12.2020 בשעה 12:00

____________________________________________________________________________________

מצ”ב החלטה לדחיית מועד דיון

(יום שני, 21 בספטמבר, 2020)

____________________________________________________________________________________

מצ”ב בקשה למתן הוראות (בעניין תשלום שכר טרחת ביניים למנהל המיוחד), כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום שני, 17 בפברואר, 2020)

____________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח מטעם המנהל המיוחד כפי שהוגש במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום חמישי, 30 בינואר, 2020)

____________________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד מיום 26.1.2020 בבקשה מס’ 44

(יום ראשון, 26 בינואר, 2020)

____________________________________________________________________________________

מצ”ב “תגובת המנהל המיוחד לעמדת עו”ד ואש”, כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום ראשון, 27 אוקטובר, 2019)

____________________________________________________________________________________________________

מצ”ב “עמדה ביחס לבקשת המנהל המיוחד למימוש או פירוק שיתוף במקרקעין” (ללא נספחיה), כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום ראשון, 20 בספטמבר, 2019)

___________________________________________________________________________________

מצ”ב החלטת בית המשפט הנכבד אשר ניתנה ביום 21.8.2019 במסגרת פר”ק 44644-10-18  בבקשה למתן  החברה בנכס ברחוב הספן 1 באילת

(יום רביעי, 21 באוגוסט, 2019)

____________________________________________________________________________________________________

 מצ”ב בקשה למתן הוראות למימוש זכויות החברה בנכס ברחוב הספן 1 באילת, כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום רביעי,  7 באוגוסט, 2019)

____________________________________________________________________________________________________

מצ”ב הודעה מטעם המנהל המיוחד על בבקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר נושים, כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום רביעי,  7 באוגוסט, 2019)

____________________________________________________________________________________________________

מצ”ב בקשה לכינוס אסיפה לאישור הסדר נושים בין החברות שבפירוק לבין רוכשי הזכויות ביחידות הנכס בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 ,כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 44644-10-18

(יום שני, 8 ביולי, 2019)

___________________________________________________________________________________

     מצ”ב בקשה לאישור התקשרות בהסכם שכירות עם חברת סוואנדור ניהול מלונות בע”מ כפי שהוגשה במסגרת ההליך – פר”ק 44644-10-18

(יום ראשון 26 במאי, 2019)

____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול והחלטה מיום 11.03.2019 כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום שלישי  12 במרץ , 2019)

____________________________________________________________________________________________________

 
 
מצ”ב בקשה למתן הוראות מטעם בעל התפקיד – בעניין ביטול שעבודים כפי שהוגשה במסגרת ההליך פר”ק 44644-10-18.
 
(יום ראשון, 10 במרץ, 2019)
____________________________________________________________________________________________________
 
 
החלטת בית המשפט מיום 27.02.2019 המורה על דחיית דיון בפירוק החברה ליום 11.03.2019 בשעה 12:00, הכל כמפורט בקובץ המצ”ב.
 

(יום רביעי, 27 בפברואר, 2019 )

____________________________________________________________________________________________________
תגובת הכונס הרשמי בעניין הצעת חברת סוואנדור מיום 10.2.2019 וכן החלטת בית המשפט הנכבד על תגובת הכונס הרשמי מיום 10.2.2019.
תגובת הכונס הרשמי בעניין הצעת חברת סוואנדור  מיום 10.2.2019 וכן החלטת בית המשפט הנכבד על תגובת הכונס הרשמי מיום 10.2.2019, הכל כמפורט במסמכים המצ”ב.
(יום שני, 11 בפברואר, 2019 )
________________________________________________________________________________________________
בעל התפקיד בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ (בפירוק זמני) וכמנהל מיוחד של חברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק) מתכבד לפרסם דו”ח עדכון מטעמו ובקשה למתן הוראות, הכל כמפורט בקובץ המצ”ב.
 
 (יום רביעי, 6 בפברואר, 2019 )
______________________________________________________________________
בעל התפקיד בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ (בפירוק זמני) וכמנהל מיוחד של חברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק) מתכבד לפרסם דו”ח עדכון מטעמו ובקשה למתן הוראות, הכל כמפורט בקובץ המצ”ב.
 
 (יום רביעי, 26 בדצמבר, 2018 )
______________________________________________________________________
בעל התפקיד בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ (בפירוק זמני) וכמנהל מיוחד של חברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק) מתכבד לפרסם דו”ח עדכון בעניין אסיפת רוכשי הזכויות ביחידות שהתקיימה ביום 12.12.2018, הכל כמפורט בקובץ המצ”ב.
(יום שלישי, 18בדצמבר, 2018 )
________________________________________________________________________________________________
בהמשך לאסיפה שהתקיימה היום (12.12.2018), מצ”ב מצגת כפי שהוצגה באסיפה.
כמו כן, בהמשך לבקשת רוכשי הזכויות בנכס, ניתן להגיש את כתבי ההצבעה לבחירת חברת ניהול, עד ליום ראשון, ה-16.12.2018.
 (יום רביעי, 12 בדצמבר, 2018 )
________________________________________________________________________________________________
מצ”ב כתב הצבעה לבחירת חברת ניהול, במסגרת האסיפה ביום 12.12.2018.
(יום שלישי, 11 בדצמבר, 2018 )
______________________________________________________________________
בעל התפקיד מתכבד לפרסם דו”ח עדכון בעניין הצעות שהתקבלו לניהול הנכס. הכול כמפורט בקובץ המצ”ב.
 (יום שלישי, 11 בדצמבר, 2018 )
______________________________________________________________________
בעל התפקיד בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ (בפירוק זמני) וכמנהל מיוחד של חברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק) מתכבד לפרסם דו”ח עדכון ראשון בקשר עם הפעולות שבוצעו על ידו ממועד מינויו כמפרק זמני לחברת הנכס. הכול כמפורט בקובץ המצ”ב.
(יום ראשון, 2 בדצמבר, 2018 )
______________________________________________________________________
מודעה בדבר קיום אסיפת רוכשי הזכויות ביחידות וכן הצעות שהוגשו לבעל התפקיד לניהול הנכס
 מודעה בדבר קיום אסיפת רוכשי הזכויות ביחידות וכן הצעות שהוגשו לבעל התפקיד לניהול הנכס, כמפורט בקובץ המצ”ב
 (יום חמישי, 29 בנובמבר, 2018 )
 _____________________________________________________________________________________
בעל התפקיד מתכבד לפרסם הזמנה להציע הצעות לניהול הנכס וכן מסמך עזר בנושא
(יום ראשון, 18 בנובמבר, 2018 ) 
|_____________________________________________________________________________________
מצ”ב בקשה למתן הוראות מטעם בעל התפקיד- להזמנת הצעות לניהול הנכס וכינוס אסיפת בעלי זכויות ביחידות לבחירת חברת ניהול
(יום שלישי, 6 בנובמבר, 2018 )
|_____________________________________________________________________________________
פרוטוקול והחלטה מיום 1.11.2018 בדיון למנוי מפרק זמני לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ
, פרוטוקול והחלטה מיום 1.11.2018 בדיון למנוי מפרק זמני לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ, כמפורט בקובץ המצ”ב
(יום חמישי 1 בנובמבר 2018)
_____________________________________________________________________________________ 

בקשת פירוק, כפי שהוגשה לבית המשפט ביום 18.10.2018

בקשת פירוק, כפי שהוגשה לבית המשפט ביום 18.10.2018, כמפורט בקובץ המצ”ב
 
(יום ראשון 21 באוקטובר 2018)
__________________________________________________________________________________________________________

בקשה למינוי מפרק זמני, כפי שהוגשה לבית המשפט ביום 18.10.2018

בקשה למינוי מפרק זמני, כפי שהוגשה לבית המשפט ביום 18.10.2018, כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום ראשון 21 באוקטובר 2018)

______________________________________________________________________________________________________

החלטת בית המשפט מיום 18.10.2018, המורה על מינויו של עו”ד גיא גיסין כבעל תפקיד

החלטת בית המשפט מיום 18.10.2018, המורה על מינויו של עו”ד גיא גיסין כבעל תפקיד, כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום ראשון 21 באוקטובר 2018)

_____________________________________________________________________________________________________________

פסק דין מיום 14.10.2018

   פסק דין מיום 14.10.2018, הכל כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום שני 15 באוקטובר 2018)

______________________________________________________________________________________________________________________

דו”ח עדכון מספר 11 מטעם בעל התפקיד מיום4.10.2018

 בעל התפקיד מתכבד לעדכן כי ביום 4.10.2018 הוגש על ידו דו”ח עדכון מס’ 11, הכול כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום חמישי 4 באוקטובר 2018)

______________________________________________________________________________________________________________________

.בקשה דחופה בתקופת הפגרה (למתן החלטה בבקשה לאישור הסדר נושים ולחילופין בקשה להארכת צו הקפאת ההליכים) מיום 9.8.2018 והחלטה על בקשה זו

בעל התפקיד מתכבד לעדכן כי ביום 9.8.2018 הוגשה על ידו בקשה דחופה בתקופת הפגרה  (למתן החלטה בבקשה לאישור הסדר נושים ולחילופין בקשה להארכת צו הקפאת ההליכים) וכן ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד על החלטה זו, כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום שני 13 באוגוסט 2018)

________________________________________________________________________________________________

 דו”ח עדכון מטעם בעל התפקיד ובקשה להארכת צו הקפאת ההליכים לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ מיום 11.6.2018, וכן ההחלטה מיום 12.6.2018

מצ”ב “דו”ח עדכון מטעם בעל התפקיד ובקשה להארכת צו הקפאת ההליכים לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ” מיום 11.6.2018, וכן ההחלטה מיום 12.6.2018

(יום חמישי 14 ביוני 2018)

________________________________________________________________________________________________

.פרוטוקול דיון מיום 7.6.2018, בעניין אישור הצעת הסדר הנושים של בעל התפקיד

(יום ראשון 10 ביוני 2018)

________________________________________________________________________________________________

החלטה בדבר כניסתו לתוקף של צו הכינוס כנגד בעל השליטה ביום 30.5.2018.

 בעל התפקיד לחברות מבקש לעדכן כי ביום 30.5.2018 נכנס לתוקפו צו כינוס הנכסים על נכסיו הפרטיים של מר דורון מיכלין מבעלי השליטה בחברות.

זאת בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תיק פש”ר .48896-06-17 מצ”ב העתק ההחלטה

(יום שני 3 ביוני 2018)

.דו”ח מס’ 9 מטעם בעל התפקיד בדבר תוצאות אסיפות הנושים ובקשה לקביעת מועד לדיון דחוף

(יום חמישי 17 במאי 2018)

 מצגת השוואה בין הצעות הסדר הנושים

(יום חמישי 10 במאי 2018)

הודעה על כינוס אסיפות נושים אשר תתקיימנה ביום 14.5.2018

(יום שני 30 אפריל 2018)

דו”ח ביניים ביחס לחקירת בעלי השליטה בחברות

(יום ראשון 18 פברואר 2018)

דו”ח עדכון מס’ 7 מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן הוראות לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר נושים לחברות

(יום חמישי 25th ינואר 2018)

בקשות “נציגות” רוכשי יחידות ואחרים מיום 5.11.2017 ותגובתו של בעל התפקיד מיום 15.11.2017

(יום ראשון 3rd דצמבר 2017)

הארכת תוקף צו הקפאת ההליכים לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ עד ליום 1.1.2018

(יום ראשון 3rd דצמבר 2017)

מודעה לציבור להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס הבנוי על המקרקעין הידועים כגוש 40051 חלקה 1 מגרשים 9 ו-10 ברחוב הספן 1 באילת

יום חמישי 9th נובמבר 2017)

ביום 9.11.2017 פרסם בעל התפקיד מודעה לציבור להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס הידוע בשם “בית האורן” או “סוהו אילת”

החלטה על דוח עדכון מס’ 6 מטעם בעל התפקיד

(יום ראשון, 8th אוקטובר 2017)

ביום 3.11.2017 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המאשרת את המבוקש על ידי בעל התפקיד

דו”ח עדכון מס’ 6 מטעם בעל התפקיד

(יום רביעי, 13th ספטמבר 2017)

בהמשך לדו”ח העדכון שהוגש ע”י בעל התפקיד ביום 20.8.2017 מצ”ב דוח עדכון מס 6 מטעם בעל התפקיד וכן מצ”ב נספחיו : נספחים 1-8 נספחים 9-13. ביום 31.8.2017 ניתנה החלטה המאריכה את צו הקפאת ההליכים עד ליום 17.10.2017.

הארכת צו הקפאת ההליכים

(יום שני, 21st אוגוסט 2017)

ביום 20.8.2017 הוגשה בקשה דחופה להארכת צו הקפאת ההליכים ודוח עדכון מס 4 (2)-26 ובו ביום ניתנה החלטה – המשך הקפאת הליכים עד ליום 24.9.2017.

דו”ח עדכון מס’ 3 מטעם בעל התפקיד

(יום שלישי, 8th אוגוסט 2017)

מצורף דוח עדכון מס 3 מטעם בעל התפקיד כפי שהוגש לבית המשפט ביום 7.8.2017 בקשה מס’ 40

הודעה לרוכשי היחידות במלון “סוהו אילת”

(יום ראשון, 30th יולי 2017)

ביום 27.7.2017 הגיש בעל התפקיד הודעת עדכון לבית המשפט, לפיה יש צורך להאריך את המועד להגשת תביעות החוב, וזאת עד ליום 15.8.2017. ביום 30.7.2017 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט, כי הודעת בעל התפקיד נרשמה.

מפגש הסבר עם רוכשי היחידות

(יום רביעי, 26 th יולי 2017)

לבקשת רוכשי היחידות במלון “סוהו אילת” – יכנס בעל התפקיד מפגש הסבר נוסף לרוכשי היחידות, בו יתנו נציגי בעל התפקיד פרטים נוספים אודות ההליכים המתנהלים בפני בית המשפט וישיבו בצורה מסודרת על שאלות הנוכחים. במפגשים לא תתקבלנה החלטות כלשהן והיעדרות …

« להמשך

דו”ח עדכון מטעם בעל התפקיד והארכת הקפאת ההליכים

(יום ראשון, 23 rd יולי 2017)

ביום 20.7.2017 הוגש דוח עדכון מטעם בעל התפקיד לחברות הים האדום מלונות בע”מ וסוהו אילת השקעות בע”מ, במסגרתו ביקש בעל התפקיד להאריך את צו הקפאת ההליכים לחברת סוהו אילת השקעות בע”מ וכן את תוקף מינויו כבעל תפקיד. מצ”ב דוח עדכון …

דו”ח עדכון מטעם בעל התפקיד מיום 13.7.2017

(יום חמישי, 13 th יולי 2017)

ביום 13.7.2017 הגיש בעל התפקיד דו”ח עדכון מטעמו ובו עדכן, בין היתר, כדלקמן: על פעולות שננקטו לגיבוש וקידום הסדר נושים לחברות ניהול שוטף של הנכס הידוע כמלון “סוהו אילת” הליכים משפטיים שננקטו במסגרת תיקי הפר”ק. מצ”ב דוח מיום 13.7.2017.

מפגשי הסבר עם רוכשי היחידות במלון “סוהו אילת”

(יום שני, 10 th יולי 2017)

כאמור בהודעות קודמות מטעם בעל התפקיד הנאמן לגיבוש ואישור הסדר הנושים לחברות הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק זמני) וסוהו אילת השקעות בע”מ (בהקפאת הליכים) – נושי החברות הוזמנו להגיש תביעות חוב לבעל התפקיד עד ליום 31.7.2017. לבקשת נציגות רוכשי …

הודעה לרוכשי היחידות במלון “סוהו אילת”

(יום שני, 3 rd יולי 2017)

בהמשך להודעת בעל התפקיד בדבר הגשת בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 והזמנה להגיש תביעות חוב, מתכבד בעל התפקיד לפרסם בזאת לציבור רוכשי היחידות במלון “סוהו אילת” טפסי תביעות חוב לדוגמא. טופס תביעת חוב לדוגמא לחברת הים האדום ניהול מלונות …

הודעה בדבר הגשת בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 והזמנה להגיש תביעות חוב

(יום שלישי, 20 th יוני 2017)

הודעה בדבר הגשת בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 והזמנה להגיש תביעות חוב

צו פירוק זמני לחברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ

(יום שני, 15 th מאי 2017)

ביום 14.5.2017 ניתן צו פירוק זמני לחברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (ח.פ. 515297745) ועו”ד גיא גיסין מונה כמפרק זמני של החברה.

שתף:

שלח לנו הודעה