ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ

מצ”ב דו”ח הנאמן לאגרות החוב סדרה ה’ של קופת הפירוק של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לשנת 2023 (18.6.2024)

______________________________________________________________________________

מצ”ב דוח מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה

(28.6.2023)

______________________________________________________________________________

מצ”ב בקשה לחלוקת דיבידנד שמיני והחלטת בית המשפט

(21.12.22)

______________________________________________________________________________

מצ”ב בקשה לתשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד

______________________________________________________________________________

מצ”ב בקשה לחלוקת דיבידנד ביניים שמיני לנושי החברה

______________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח מטעם הנאמן לאגרות החוב של החברה (סדרה ה’)

______________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח הנאמן לאגרות החוב סדרה ה’ של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לשנת 2020

______________________________________________________________________________

מצ”ב הודעה מטעם הנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) (להלן: “החברה“) בעניין תשלום דיבידנד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה”

(יום שני, 21 בספטמבר 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח הנאמן לאגרות החוב של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לשנת 2019

(יום שלישי, 16 ביוני 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב הודעה מתוקנת מטעם הנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) בעניין תשלום דיבידנד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה

(יום ראשון, 26 בינואר, 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב הודעה מטעם הנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) בעניין תשלום דיבידנד למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה

(יום שני, 13 בינואר, 2020)

______________________________________________________________________________

מצ”ב “בקשה למתן הוראות בעניין תשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד”, כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 47232-11-12 ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים

(יום ראשון, 15 בדצמבר 2019)

______________________________________________________________________________

מצ”ב “בקשה למתן הוראות בעניין חלוקת דיבידנד ביניים שישי לנושי החברה” , כפי שהוגשה במסגרת פר”ק 47232-11-12 ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים

(יום ראשון, 15 בדצמבר 2019)

______________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח הנאמן לאגרות החוב סדרה ה’ של קופת הפירוק של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לשנת 2018

(יום שלישי, 18 ביוני 2019)

______________________________________________________________________________

הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב

:בעל התפקיד מתכבד לפרסם את המסמכים כדלקמן

.הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב

רולינג מס’ מיום 9.3.2014

החלטת רשות המסים מיום 25.12.2017

(יום שלישי, 6 בנובמבר 2018)

________________________________________________________________________________________________

החלטה בתגובה מטעם הכונס הרשמי בעניין חלוקת דיבידנד ביניים חמישי לנושי החברה מיום 23.10.2018

החלטת בית המשפט הנכבד בעניין אישור חלוקת דיבידנד ביניים חמישי לנושי החברה בסך של 1,100,000 ₪, כמפורט בהחלטה המצ”ב

(יום חמישי, 25 באוקטובר 2018)

________________________________________________________________________________________________

בקשה למתן הוראות בעניין חלוקת דיבידנד ביניים חמישי לנושי החברה מיום 16.7.2018

בעל התפקיד מתכבד לעדכן כי ביום 16.7.2018 הוגשה על ידו בקשה לחלוקת דיבידנד ביניים חמישי לנושי החברה.

הבקשה הועברה לעמדת הכונס הרשמי כמפורט בקובץ המצ”ב

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה’) 

מצ”ב דו”ח שנתי מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה לשנת 2017

(יום שלישי, 19 יוני 2018)

הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים)

(יום ראשון 7th ינואר 2018)

הודעת הנאמן למחזיקי אגרות החוב אודות תשלום דיבידנד ביניים

ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) – חלוקת דיבידנד רביעי ופסיקת שכר טרחה ביניים

(יום רביעי, 25th אוקטובר 2017)

בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי בהמשך לבקשה אשר הוגשה מטעמו ביום 13.9.2017, לביצוע חלוקת דיבידנד ביניים רביעי לנושי החברה ולפסיקת שכר טרחה ביניים לבעל התפקיד, נעתר ביום 25.10.2017 בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת בעל התפקיד

בקשה למתן הוראות

(יום רביעי, 13th ספטמבר 2017)

עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של חברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת כי ביום 11.9.2017 הגיש בעל התפקיד בקשה למתן הוראות בעניין תשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד בעניין חלוקת חלוקת דיבידנד ביניים רביעי לנושי החברה וכן בקשה למתן הוראות בעניין תשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד.

הודעה על החלפת הנאמן למחזיקי אגרות החוב

(יום שלישי, 17th ינואר 2017)

עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של חברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת כי ביום 3.1.2017 קיבל את הודעת חברת אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ על כך שהתקבלו האישורים הדרושים להחלפתה בתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה.

זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה’) של חברת ישאל אמלט (1993) השקעות בע”מ

(יום חמישי, 11th אוגוסט 2016)

הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה, חברת אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ מתכבד בזאת להודיע על כינוס אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (ללא התכנסות בפועל, באמצעות כתבי הצבעה בלבד) בעניין החלפת הנאמן. האסיפה תיפתח ביום א’, 07.08.2016 בשעה 09:00.

הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים)

(יום חמישי, 31st מרץ 2016)

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 16.3.2016 בבקשה מס’ 66, במסגרתה אישר בית המשפט את בקשת בעל התפקיד, הנאמן להסדר הנושים של ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ לחלוקת דיבידנד שלישי. להלן הודעת הנאמן למחזיקי אגרות החוב בצירוף רולינג מס

הודעה מטעם בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים

(יום שני, 22nd פברואר 2016)

בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) (להלן ובהתאמה: “החברה” ו – “בעל התפקיד”) מתכבד לדווח בזאת כי ביום 9.2.2016 הגיש בעל התפקיד לבית המשפט הנכבד בקשה למתן הוראות בעניין בעניין תשלום שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד.

הודעה מטעם בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים

(יום שני, 22nd פברואר 2016)

בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) (להלן ובהתאמה: “החברה” ו – “בעל התפקיד”) מתכבד לדווח בזאת כי ביום 9.2.2016 הגיש בעל התפקיד לבית המשפט הנכבד בקשה למתן הוראות בעניין חלוקת דיבידנד ביניים שלישי לנושי החברה.

הודעה מטעם בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים

(יום ראשון, 22nd יוני 2014)

בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) (להלן ובהתאמה: “החברה” ו – “בעל התפקיד”) מתכבד לדווח בזאת, כי ביום 4.5.2014 הכיר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופט אורנשטיין) בתביעת החוב אשר הוגשה לבעל התפקיד מטעם מר ירון אביגדור, וזאת באופן חלקי בסך כולל של 3,500,000 ₪,

ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) – הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אג”ח

(יום חמישי, 10th אפריל 2014)

בהמשך להודעת בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) בדבר חלוקת הדיבידנד השניה שבוצעה על ידו לכלל נושי החברה, מצ”ב דיווח מטעם אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ – הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה, אודות תשלום למחזיקי אגרות החוב.

ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) – חלוקת דיבידנד שני

(יום חמישי, 10th אפריל 2014)

בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי בהמשך לבקשה אשר הוגשה מטעמו ביום 12.3.2014, לביצוע חלוקת דיבידנד שני לנושי החברה, נעתר ביום 30.3.2014 בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת בעל התפקיד.

הודעה למחזיקים על ביצוע חלוקת דיבידנד פירוק ראשון – ישאל אמלט

(יום שני, 24th מרץ 2014)

בהמשך להודעת בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) בדבר חלוקת הדיבידנד הראשונית שבוצעה על ידו לכלל נושי החברה, מצ”ב דיווח מטעם אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ – הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה.

ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) – הודעה מטעם בעל התפקיד מיום 10.3.14

(יום שני, 10th מרץ 2014)

בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי ביום 23.1.2014 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופט איתן אורנשטיין) לבעל התפקיד להצטרף להסדר אשר התגבש בהליכי ההוצאה לפועל שנקט הנושה המובטח של החברה, בנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ.

ישאל- החלטה מיום 2.1.2014: חלוקה כמבוקש

(יום חמישי, 2nd ינואר 2014)

בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי בהמשך לבקשה אשר הוגשה מטעמו ביום 28.10.2013, לביצוע חלוקת דיבידנד ראשוני לנושי החברה וכן לפסיקת שכר טרחת ביניים לבעל התפקיד בהתאם להוראות הסדר הנושים, נעתר היום בית המשפט המחוזי בתל אביב לבקשת בעל התפקיד

ישאל – בקשה למתן הוראות (בקשה 53) – לאשר חלוקת דיבידנד ראשוני ושכר טרחת ביניים לבעלי התפקיד

(יום שלישי, 29th אוקטובר 2013)

לצפייה בבקשה למתן הוראות (בקשה 53), בקשה לאשר חלוקת דיבידנד ראשוני ושכר טרחת ביניים לבעל התפקיד בהתאם להוראות הסדר הנושים, כפי שהוגשה ביום 28.10.2013 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, ראה/י הקישור דלמטה. ישאל – בקשה למתן הוראות מיום 28.10.13 (בקשה 53)

ישאל – בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

(יום שני, 9th ספטמבר 2013,)

ביום 8 ביולי 2013 אושר הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (להלן: “החברה”) על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (להלן: “ההסדר”) וכן אושר מינויו של עו”ד גיא גיסין כנאמן להסדר הנושים של החברה (להלן: “הנאמן להסדר”). בהתאם להסדר, התשלומים למחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרה ה’) נייר ערך מס’ 1102854 (להלן: “מחזיקי אגרות החוב”) יבוצעו שלא דרך המסלקה אלא באמצעות קופת ההסדר.