חדשות ועדכונים

צו פירוק חברת גרנד סנטר בע”מ מיום 16.12.2014 (יום שני, 5th ינואר 2015,גרנד סנטר חברה לפתוח והשקעות ברח’ דיזנגוף בע”מ) רצ”ב צו פירוק חברת גרנד סנטר

קרא עוד »

עו”ד גיא גיסין ועו”ד רמי קוגן מונו כמנהלים מיוחדים בסובריין נכסים בע”מ ביום 24.3.2014 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על מתן צו פירוק זמני

קרא עוד »

צו פירוק לחברות ר.י. רימון ניהול והשקעות בע”מ ח.פ. 513269753, און ליין מאסטר בע”מ ח.פ. 515565224 ומרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ ח.פ.  512670936 (יום חמישי,

קרא עוד »

מטבחי טופז – דו”ח ראשוני מצ”ב דו”ח ראשוני אשר הוגש מטעם המפרק הזמני לידי בית המשפט ביום 13.2.2014 דוח ראשוני – מטבחי טופז

קרא עוד »

צו פירוק לחברות ר.י. רימון ניהול והשקעות בע”מ ח.פ. 513269753, און ליין מאסטר בע”מ ח.פ. 515565224 ומרכז קידמה חברה לייעוץ ארגוני בע”מ ח.פ.  512670936 (יום חמישי,

קרא עוד »

תשואה 10 ביום 3 בינואר 2012 אושר הסדר נושים לחברת תשואה 10 בע”מ (להלן: “החברה”) על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (להלן: “ההסדר”) וכן אושר

קרא עוד »

דוח שלישי מטעם הנאמן להסדר דוח שלישי מטעם הנאמן להסדר: לחץ/י לפתיחת הדו”ח

קרא עוד »

תשואה 10 בע”מ – בקשות למתן הוראות ביום 25.6.2012 הגיש הנאמן להסדר שתי בקשות למתן הוראות לבית המשפט: ​ 1. בקשה למתן הוראות – לפטור

קרא עוד »

תשואה 10 – בקשה למתן הוראות (מספר 31) ביום 27.6.2012 הגיש הנאמן להסדר בקשה למתן הוראות (בקשה מספר 31). ​ לאשר לנאמן להסדר הנושים של

קרא עוד »

תשואה 10 – בקשה למתן הוראות – בקשה מספר 32 לאשר לנאמן להסדר לבצע חלוקה ראשונה של דיבידנד לנושים בלתי מובטחים. לצפייה בבקשה מספר 32 לחץ

קרא עוד »

הודעה מאת משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) הודעה מאת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

קרא עוד »

הודעה מאת משמרת, חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) והרמטיק נאמנויות (1975) בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב’) להלן הודעה מאת משמרת

קרא עוד »

דו”ח מטעם הנאמן להסדר נושים אודות נסיבות קריסת החברה ובקשה למתן הוראות לצפיה בדו”ח לחץ כאן נספחים 1-12 לדו”ח נספחים 13-30 לדו”ח

קרא עוד »

בית המשפט נעתר לבקשה להגשת תביעות נגד בעלי השליטה ונושאי משרה לאור ממצאי חקירות נסיבות קריסת החברה בהמשך להודעת הנאמן להסדר נושים מיום 21.2.2013 בדבר

קרא עוד »

הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן

קרא עוד »

הודעה בדבר שינוי שעת התכנסות האסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ שזומנו ליום 29.10.2013 ​

קרא עוד »

הודעה על הגשת תביעה נגד בעלי שליטה, נושאי משרה ודירקטורים לשעבר בתשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) ( תגיות:תשואה 10 ) עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן

קרא עוד »

תשואה 10 – דוח נאמנות הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה: בבעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת תשואה 10 בע”מ

קרא עוד »

זימון אסיפת מחזיקי אג”ח – סדרות א’ ו- ב’ מצ”ב זימון לאסיפת מחזיקי אג”ח סדרות א’ ו-ב’ תשואה 10 -זימון אסיפת מחזיקים

קרא עוד »

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א’ דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א קופת הפירוק של חברת תשואה 10 בעמ לשנת 2014

קרא עוד »

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו – (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) הודעה בדבר זימון

קרא עוד »

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו – (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) הודעה בדבר זימון

קרא עוד »

הודעה בדבר דחיית מועד כינוס אסיפות של מחזיקי אג”ח סדרות א’ ו- ב’ הודעה בדבר דחיית מועד כינוס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’)

קרא עוד »

תשואה 10 – הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפה תשואה 10-הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפה-V001

קרא עוד »

הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אג”ח (סדרות א’ ו-ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה

קרא עוד »

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א הסדר נושים של חברת תשואה 10 בעמ לשנת 2015

קרא עוד »

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ

קרא עוד »

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א הסדר נושים של חברת תשואה 10 בע”מ לשנת 2016

קרא עוד »

דו”ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) דו”ח שנתי נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) – שהונפקה על ידי תשואה 10 בע”מ

קרא עוד »

דו”ח עדכון מס’ 4 מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן הוראות בהסכמת הכנ”ר מצורך בזאת דו”ח עדכון מספר 4 מטעם בעל התפקיד ובקשה למתן הוראות בסכמת הכנ”ר, כפי

קרא עוד »

דו”ח עדכון מס’ 5 מטעם בעל התפקיד מצורך בזאת דו”ח עדכון מס’ 5 מטעם בעל התפקיד, כפי שהוגש ביום 4.4.2017, לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

קרא עוד »

דו”ח עדכון מס’ 6 מצורף בזאת דוח עדכון מס 6 מטעם בעל התפקיד ובקשה לביצוע תשלום לנושים הבלתי מובטחים כפי שהוגש ביום 28.8.2017 וכן מצ”ב החלטה לדוח העדכון מיום

קרא עוד »

תשלום שני להסדר מצורף בזאת הודעת עדכון ובקשה למתן הוראות מטעם בעל התפקיד כפי שהוגשה ביום 18.12.2017 וכן החלטת בית המשפט הנכבד מיום 18.12.2017.

קרא עוד »

בקשה למתן הוראות בהסכמת הכנ”ר מצורף בזאת בקשה למתן הוראות בהסכמת הכנ”ר, כפי שהוגשה ביום 28.1.2018 לבית המשפט המחוזי בתל אביב וכן מצ”בהחלטה לבקשה מיום 28.1.2018

קרא עוד »

הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א’) של חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי (בהסדר נושים) מצ”ב הודעה  בדבר

קרא עוד »

הודעה בדבר שינוי מועד האסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א’) של חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי (בהסדר נושים) מצ”ב הודעה

קרא עוד »

עו”ד גיא גיסין מונה כמפרק סיביל אירופה בע”מ ביום 23.2.2011 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב על מתן צו פירוק קבוע לחברה במסגרתו בין היתר

קרא עוד »

עו”ד גיא גיסין ועו”ד רמי קוגן מונו כמנהלים מיוחדים בסובריין נכסים בע”מ (יום שני, 7th דצמבר 2015) ביום 24.3.2014 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב

קרא עוד »

עו”ד גיא גיסין מונה כבעל תפקיד סאני אלקטרוניקה בע”מ ביום 17.7.2014 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את את עו”ד גיא גיסין כבעל תפקיד זמני.

קרא עוד »

עו”ד גיא גיסין מונה כבעל תפקיד סאני אלקטרוניקה בע”מ ביום 17.7.2014 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את את עו”ד גיא גיסין כבעל תפקיד זמני.

קרא עוד »

זימון לאסיפת נושים בהתאם להוראות הסדר הנושים שאושר לחברת סאני אלקטרוניקה בע”מ ביום 4.5.2015 (כבוד הנשיא השופט איתן אורנשטיין, פר”ק 38585-11-12), מתכבד בזאת עו”ד גיא

קרא עוד »

תוצאות הצבעת נושי קופת הסדר הנושים של סאני אלקטרוניקה בע”מ בהמשך להודעה על זימון אסיפת נושי קופת הסדר הנושים של חברת סאני אלקטרוניקה בע”מ (“החברה”)

קרא עוד »

בקשה לביצוע חלוקת דיבידנד שני (וסופי) ופסיקת שכ”ט למפרק בקשה לביצוע חלוקת דיבידנד שני (וסופי) ופסיקת שכ”ט למפרק דוח פעילות ובקשה למתן הוראות מיום 17112015 החלטה במד

קרא עוד »

ישאל – בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 ביום 8 ביולי 2013 אושר הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (להלן: “החברה”) על ידי בית המשפט המחוזי בתל

קרא עוד »

ישאל – בקשה למתן הוראות (בקשה 53) – לאשר חלוקת דיבידנד ראשוני ושכר טרחת ביניים לבעלי התפקיד לצפייה בבקשה למתן הוראות (בקשה 53), בקשה לאשר

קרא עוד »

ישאל- החלטה מיום 2.1.2014: חלוקה כמבוקש בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים לחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד להודיע בזאת, כי בהמשך

קרא עוד »